Core DMS- Ứng Dụng Quản Lý Hệ Thống Doanh Nghiệp | DMSpro

Core DMS – Ứng Dụng Hệ Thống

Core DMS là ứng dụng hệ thống, nơi để người dùng ở công ty, ở nhà phân phối thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của mình.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CHUẨN QUỐC TẾ

Core DMS của DMSpro được phát triển dựa trên nền tảng ERP quốc tế như SAP B1, Acumatica nên thừa hưởng toàn bộ những tính năng, tiêu chuẩn cần thiết của một phần mềm thương mại như:

  • Tính ổn định: Nền tảng ERP được triển khai và sử dụng bởi hàng ngàn khách hàng, hàng trăm đối tác trên thế giới nên tính năng đảm bảo đáp ứng được các đặc thù ngành nghề của các công ty.
  • Khả năng mở rộng: Bên cạnh những tính năng chuẩn được cung cấp sẳn, các nền tảng ERP này còn được cung cấp các thư viện, SDK để khách hàng, đối tác có thể tùy chỉnh/phát triển thêm những tính năng đặc thù của mình hoặc những thay đổi sau khi triển khai mà không phụ thuộc vào đối tác triển khai, nhà cung cấp phần mềm.
  • Khả năng tích hợp: Giải pháp được cung cấp các APIs cần thiết để khách hàng, đối tác có thể sử dụng để tích hợp số liệu với các hệ thống khác mà không cần phải can thiệp vào mã nguồn của ứng dụng.
  • Nâng tầm đội ngũ bán hàng: Tối ưu hóa hiệu năng, nâng tầm dịch vụ bán hàng.
  • Quản lý trực quan: Cung cấp hình ảnh trực quan theo thời gian thực về tình hình thị trường, Nhà phân phối, nhân viên, cửa hiệu …
  • Nâng cao năng suất: Giảm giấy tờ thủ công, giảm lỗi, cập nhật nhanh dữ liệu, góp phần giúp ra quyết định nhanh và chính xác.
  • Kết nối xuyên suốt: Kết nối xuyên suốt giữa các nhân viên và với hệ thống.

core-dms-ung-dung-quan-ly-he-thong-phan-phoi

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG CORE DMS

Dữ liệu nền (Master Data)
Nhiệm vụ của DMS là hỗ trợ công ty phân tích thông tin ngoài thị trường như kênh phân phối, thuộc tính cửa hàng, kế hoạch bao phủ thị trường, cấu trúc của đội ngũ bán hàng nên tổ chức quản lý dữ liệu nền phải linh động và đầy đủ để cung cấp thông tin đa chiều về thị trường cho công ty, cũng như giảm thiểu nhân lực cần thiết để vận hành, giảm thiểu việc phải chỉnh sửa lại hệ thống khi thị trường thay đổi, cấu trúc bán hàng thay đổi.

Chỉ số bán hàng (Sales KPIs)
Để phát triển hệ thống phân phối, thông tin thị trường cần được lượng hóa thành các chỉ số như: doanh số, số đơn hàng thành công, tỷ lệ bao phủ, tỷ lệ triển khai chương trình thành công, etc và phân bổ các chỉ số này về từng khu vực bán hàng nhất định, từ đó xác định được năng lực và hiệu quả bán hàng hiện tại của đội ngũ, đề ra các chính sách huấn luyện phù hợp tại từng thời điểm.

Hỗ trợ bán hàng (Trade Marketing)
Để hỗ trợ đội ngũ bán hàng phát triển và duy trì độ phủ tại hệ thống điểm bán, công ty sẽ có các chương trình hỗ trợ bán hàng như: khuyến mãi trên đơn hàng, tích lũy doanh số,trưng bày sản phẩm, cung cấp các công cụ hỗ trợ bán hàng… DMS sẽ giúp các chương trình này được triển khai xuyên suốt và nhất quán từ công ty đến các điểm bán. Giảm thiểu việc triển khai thiếu, không chính xác ngoài thị trường. Rút ngắn thời gian triển khai, đánh giá, và quyết toán giữa công ty với nhà phân phối.

Mua Hàng
Các nhà phân phối sẽ sử dụng để quản lý thông tin mua hàng với công ty, đối chiếu giữa chỉ tiêu và thực nhập để có kế hoạch mua hàng phù hợp.

Kết hợp với việc tích hợp thông tin mua hàng về hệ thống của công ty, sẽ giúp nhà phân phối kiểm soát được trạng thái các đơn đặt hàng của mình, giúp công ty giảm chi phí nhân lực và thời gian để nhập lại các đơn đặt hàng từ nhà phân phối, giảm thiểu sai sót khi người dùng nhập thông tin vào hệ thống, từ đó đảm bảo thông tin tồn kho chính xác hơn.

Quản Lý Công Nợ
Các nhà phân phối sẽ sử dụng để quản lý công nợ với công ty.

Bán Hàng
Các nhà phân phối sẽ sử dụng để xử lý các đơn đặt hàng do Nhân viên bán hàng gửi về, hoặc các đơn hàng bán trực tiếp tại nhà phân phối.

Giải pháp DMS phải giúp công ty phân loại được các hình thức bán hàng như: đặt trước-giao sau, bán hàng theo xe, bán nợ, bán tiền mặt… Từ đó phân tích hình thức bán hàng đặc trưng tại từng khu vực, để xây dựng chính sách tiếp cận phù hợp.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP