eroutePRO – Phần mềm quản lý tuyến bán hàng trên bản đồ số

eroutePRO – Phần mềm quản lý tuyến bán hàng trên bản đồ số

Với eroutePRO – thông tin thị trường sẽ được trực quan hóa với các cấp quản lý bán hàng bằng sự kết hợp thông tin với SFA – Phần mềm tự động hóa bán hàng dành cho nhân viên kinh doanh.

  • Các tuyến bán hàng đã sắp xếp hợp lý chưa?
  • Các nhân viên của mình đã sắp xếp hàng hóa trên kệ đúng yêu cầu chưa?
  • Làm sao nhanh chóng đánh giá các cơ hội bán hàng tại các điểm bán?

LỢI ÍCH NỔI BẬT CỦA QUẢN LÝ TUYẾN BÁN HÀNG eroutePRO

Với sự kết hợp thông tin ghi nhận từ SFA, eroutePRO sẽ hỗ trợ các cấp quản lý có thể quản lý tốt thông tin thị trường theo thời gian thực


Phân bổ vị trí các điểm bán trên bản đồ số

Giúp công ty có cái nhìn trực quan về thị trường ngay tại văn phòng.


Tối ưu hóa tuyến bán hàng

Thông qua kết quả thời gian viếng thăm hàng ngày của Nhân viên bán hàng ngoài thị trường, thời gian di chuyển của Nhân viên bán hàng , tổng thời gian làm việc của Nhân viên bán hàng để đảm bảo Nhân viên bán hàng đủ thời gian chăm sóc tốt cửa hàng.

Cập nhật bán kết quả của mỗi nhân viên bán hàng trong thời gian thực, sau đó tiến hành hỗ trợ, huấn luyện cho phù hợp.


Hỗ trợ nhân viên

Kết quả bán hàng của NVBH được cập nhật liên tục, từ đó giúp cho giám sát bán hàng có thể xác định nhanh chóng nhân viên nào đang gặp khó khăn ngoài thị trường để hỗ trợ kịp thời.


Hình ảnh tại cửa hàng

Các bộ phận của công ty, đặc biệt là Marketing có thể đánh giá được cơ hội bán hàng tại điểm bán thông qua hình ảnh đại diện mà không cần phải đi đến từng điểm bán.

Bên cạnh đó, hình ảnh hàng hóa trên kệ tại điểm bán cũng giúp cho các bộ phận có liên quan ghi nhận các thông tin cần thiết trong việc phát triển thị trường, gia tăng độ phủ.


DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP