VMI – Đặt Hàng Tự Động | DMSpro

VMI – Đặt Hàng Tự Động

Đặt Hàng Tự Động sẽ giúp Nhà phân phối tối ưu nguồn vốn của mình trong việc đặt hàng đảm bảo đủ lượng giao hàng đến điểm bán giữa 2 lần đặt hàng liên tiếp, giúp công ty kiểm soát được lượng tồn kho an toàn tại nhà phân phối, tránh việc hết hàng gây mất phủ ngoài thị trường.

Trong phân phối và quản lý bán hàng, một trong những chức năng cần thiết là duy trì ổn định kinh doanh giữa nhà sản xuất và nhà phân phối. Dựa trên những thông tin lịch sử của mỗi nhà phân phối và các yêu cầu bán hàng từ nhà sản xuất, chức năng quản lý kho hàng (VMI) có thể tự động xử lý đơn hàng, thu chi cũng như vận chuyển tới nhà phân phối.

  • Tối ưu thời gian vận hành của người dùng

Bộ phận bán hàng của công ty không phải nhập lại các đơn hàng do nhà phân phối gửi lên bằng Excel hay fax.

Kế toán nhà phân phối không phải nhập đơn giao hàng vào hệ thống khi công ty giao hàng đến.

  • Giảm thiểu sai đầu vào

Với việc tích hợp giữa hệ thống của công ty và DMS, kế toán nhà phân phối chỉ cần xác nhận số lượng thực giao khi hàng về đến kho. Loại bỏ việc sai sót dẫn đền sai lệch tồn kho phải điều chỉnh khi kiểm toán.

  • Đo lường năng lực giao hàng của công ty

Với việc tích hợp giữa 2 hệ thống. Thông tin sẽ được khép kín từ lúc nhà phân phối đặt hàng đến lúc nhà phân phối nhận hàng: từ đó công ty có thể đánh giá được nhu cầu của thị trường so với khả năng đáp ứng của cộng ty, thời gian giao hàng đến nhà phân phối, các sai số trong quá trình giao nhận giữa kho công ty – xe giao hàng – kho nhà phân phối.

vmi-dat-hang-tu-dong-dmspro

CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA VMI – ĐẶT HÀNG TỰ ĐỘNG

  • Công thức tính số lượng đặt mua đề nghị

Công thức được tính trên lịch sử bán hàng của nhà phân phối, tồn kho hiện tại, lịch đặt hàng/giao hàng của công ty, kế hoạch bán hàng trong tháng, số ngày tồn kho an toàn.

  • Quản lý phân bổ

Trong một số trường hợp, công ty chỉ cho phép Nhà phân phối đặt mua 1 số lượng nhất định. Khi đó, đơn đặt mua hàng chi được đề xuất trong số lượng đã được phân bổ.

  • Quản lý khuyến mãi

Tại thời điểm đặt hàng, nếu có chương trình khuyến mãi tặng hàng(theo đơn hàng) cho điểm bán đang hoạt động, hệ thống sẽ tự động đề xuất số lượng hàng tặng cần mua thêm (trong trường hợp khuyến mãi trả sau).

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP