Visibility – Phần Mềm Quản Lý Trực Quan Bằng Hình Ảnh

visibilityPRO – Quản Lý Trực Quan Bằng Hình Ảnh

visibilityPRO là phần mềm giúp đội ngũ nhân viên bán hàng của doanh nghiệp chụp và gửi hình ảnh theo thời gian thực, mang lại khả năng quản lý trực quan về tình hình trưng bày, hàng hóa, chăm sóc cửa hiệu, vật liệu trưng bày (POSM) và độ bao phủ thị trường so với các công ty trong ngành.

Làm sao phân tích được độ phủ của các nhãn hàng 1 cách độc lập với đội ngũ bán hàng?

visibilityPRO – giải pháp quản lý trực quan bằng hình ảnh sẽ cung cấp hình ảnh trực quan theo thời gian thực về tình hình thị trường, kết quả kinh doanh của nhà phân phối, hoạt động bán hàng của nhân viên và trưng bày tại từng cửa hiệu. Chính vì lẽ đó, các doanh nghiệp, nhà sản xuất phân phối, bán hàng hòa toàn có thể phân tích được độ phủ thị trường.

Bên cạnh việc phân tích độ phủ thông qua đơn hàng, bằng việc ghi nhận hình ảnh tại điểm bán có thể giúp cho công ty có thể đánh giá được off-take, cũng như hết hàng tại điểm bán. Đồng thời ghi nhận được tỉ lệ bao phủ hàng hóa của công ty so với đối thủ.

Không những thế, visibilityPRO của DMSpro còn giúp cung cấp nguồn thông tin quý giá về thị trường để đánh giá mức độ chấp nhận sản phẩm trên thị trường; mức độ hiệu quả của chương trình tiếp thị theo từng kênh, nhà phân phối, khu vực; mức độ cạnh tranh và độ phủ của đối thủ.

Đánh giá kết quả trưng bày một cách tối ưu

Cập nhật tình hình hàng hóa và trưng bày tại từng cửa hiệu theo thời gian thực. Tình hình trưng bày tại điểm bán có thể được đánh giá hàng tuần tại văn phòng mà không cần phải thuê đội ngũ chấm điểm đi đến từng điểm bán để ghi nhận. Đảm bảo chất lượng trưng bày được kiểm soát tốt hơn.

Giảm thiểu yếu tố xung đột giữa đội ngũ bán hàng và đội chấm điểm ngoài thị trường.

Kiểm soát công cụ hỗ trợ bán hàng hiệu quả

Giúp công ty có thể nghiệm thu nhanh chóng và chính xác kết quả lắp đặt POSM ngoài thị trường mà không cần thuê đội ngũ kiểm tra độc lập.

Nhanh chóng rà soát tình hình  và hiệu quả sử dụng POSM đang được trang bị cũng như quản lý lịch bảo trì POSM, ngăn việc sử dụng POSM không đúng mục đích.

visibility-quan-ly-truc-quan-hinh-anh

Chức Năng Nổi Bật Của visibilityPRO

Tự động đánh giá độ phủ

Bằng những thuật toán phức tạp, visibilityPRO có thể tự động đánh giá các sản phẩm có hiện diện trên hình ảnh được ghi nhận tại điểm bán theo danh sách công ty chỉ định trước. Từ đó giảm chi phí đầu tư cho đội ngũ đánh giá hình ảnh thị trường.

Tự động loại trừ các hình ảnh không đạt yêu cầu

Các hình ảnh không đạt yêu cầu sẽ được ghi nhận và chuyển sang eroutePRO để quản lý bán hàng các cấp hướng dẫn lại nhân viên của mình.

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP