Công Ty Cổ Phần Thú Y Xanh - GreenVet | DMSpro

CÔNG TY CỔ PHẦN THÚ Y XANH – GREENVET Thuốc và thức ăn gia súc

Thông tin
  • Công ty: Công ty Cổ phần Thú y Xanh – GreenVet
  • Lĩnh vực: Thuốc thú y và thức ăn gia súc
  • Vị trí: Việt Nam
  • Website: http://greenvet.com.vn

Công ty Cổ phần Thú y Xanh – GreenVet được thành lập từ năm 2001, trực thuộc thành viên của Công ty Cổ phần Thú y Xanh Việt Nam. Hoạt động theo tôn chỉ mục tiêu “CÔNG NGHỆ XANH CHO THỰC PHẨM SẠCH”, nhằm góp phần xây dựng nền chăn nuôi nước nhà đảm bảo vì sức khỏe cộng đồng. Đến nay, GreenVet đã trở thành một trong những Công ty có uy tín hàng đầu trong việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm dùng trong chăn nuôi.

Các ngành nghề chính của GreenVet bao gồm:
– Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y
– Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y thủy sản
– Cung cấp phụ gia thức ăn gia súc
– Cung cấp các dụng cụ, trang thiết bị dùng trong chăn nuôi

 

khach-hang-dms-thu-y-greenvet

DEMO MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÂN PHỐI TẠI DOANH NGHIỆP