Gói Giải Pháp DMS Cho Quản Lý Hệ Thống Phân Phối và Bán Hàng

Hệ thống phân phối, trong quá trình hội nhập và mở cửa gặp sự cạnh tranh khốc liệt ngoài thị trường, đặc biệt là tại điểm bán. Do đó, việc trang bị công cụ để quản lý thông tin từ thị trường một cách kịp thời và chính xác là yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp sản xuất & phân phối.

Tuy nhiên, không như ERP, DMS cần sự phối hợp và hợp tác của các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp để đảm bảo thông tin xuyên suốt và kịp thời. Vì vậy, tùy theo từng giai đoạn mà các doanh nghiệp sản xuất & phân phối cần các công cụ quản lý phù hơp, nhưng vẫn đảm bảo khả năng nâng cấp về sau.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế từ thị trường, DMSpro cung cấp 2 gói giải pháp như sau:

  • DMS Basic: dành cho các doanh nghiệp sản xuất & phân phối nhỏ, hoặc các doanh nghiệp phân phối vừa thâm nhập thị trường.
  • DMS Advanced: dành cho các doanh nghiệp đã có hệ thống phân phối ổn định, cần quản lý và phân tích thông tin 360 từ thị trường.

DMS Basic là giải pháp cho thuê trọn gói, giúp doanh nghiệp có thể trang bị cho đội ngũ Nhân viên bán hàng của mình  một công cụ hỗ trợ bán hàng hiệu quả, nhằm giảm thiểu thời gian làm việc giấy tờ, tăng thời gian bán hàng ngoài thị trường. Bên cạnh đó cũng có thể giúp doanh nghiệp quản lý được các nghiệp vụ xuất-nhập-tồn của mình.

DMS Basic chỉ tập trung trang bị công cụ hỗ trợ bán hàng cho đội ngũ Nhân viên bán hàng và hỗ trợ các Cấp quản lý giám sát hoạt động bán hàng của Nhân viên bán hàng trên thị trường, từ đó đánh giá được:

  • Năng suất bán hàng của đội ngũ.
  • Thông tin xuất – nhập – tồn của Nhà phân phối.
  • Hỗ trợ doanh nghiệp có thể quản lý thêm các nghiệp vụ nhập hàng, bán hàng và tồn kho của Công ty/ Chi nhánh/ Kho.
Tìm hiểu thêm

Điểm khác biệt giữa gói DMS Basic và gói DMS Advanced, là gói DMS Advanced có sự tham gia vận hành của nhà phân phối, trong khi gói DMS Basic là không cần.

Bên cạnh đó, gói DMS Advanced còn có các tính năng nâng cao như:

  • Đánh giá hình ảnh tại điểm bán.
  • Quản lý chương trình trưng bày, tích lũy.
  • Quản lý công cụ hỗ trợ bán hàng.
  • Quản lý đặt hàng tự động.
  • Quản lý lịch làm việc.
Tìm hiểu thêm